UNDERSØKELSER

o Samtale, undersøkelse og medisinsk vurdering.
o Eventuell etter-kontroll.
o EKG – hjertekardiogram.
o Belastningstest med ergometersykkel eller tredemølle.
o Ultralydundersøkelse av hjertet (Ekko-dopplerundersøkelse av hjerte).
o 24 timers hjerterytmeregistrering.
o Langtids hjerterytmeregistrering (3 til 7 dager).
o 24 timers blodtrykksregistrering.

 

Tilbake til hovedsiden.