VENTETID:

Det er for tiden 10 - 12 ukers ventetid for vanlig prioriterte henvisninger/timeavtaler.

 

Siden oppdatert 24.08.2014