Hjerteisentrum utreder og behandler pasienter med hjertesykdom.
Vi har driftstilskudd fra Helse-Vest, og pasienter må ha henvisning fra lege.

Legekontoret har lokaler i Nattlandsveien 89 – 2. etg., og det er heis i bygget.

Undersøkelsene blir utført av hjertelege Kjell Harald Arntzen
eller hjertelege Barbara Rogge.

For tiden er det ca 6 – 14 uker ventetid.