Hjerteisentrum utreder og behandler pasienter med hjertesykdom.
Vi har driftstilskudd fra Helse-Vest, og pasienter må ha henvisning fra lege.

Legekontoret har lokaler i Nattlandsveien 89 – 2. etg., og det er heis i bygget.

For tiden er det  1 – 2 måneder ventetid for time.