Legekontoret har idag redusert kapasitet, og behandler pasienter som av medisinske grunner ikke bør/kan utsette time til undersøkelse og behandling. Det vil være hygieniske tiltak ved konsultasjonen for å redusere smitterisiko for ansatte og pasienter.

Pårørende må ikke komme med til timen med mindre det er helt nødvendig.