oOrienterende samtale og gjennomgang av henvisning.
oEKG – hjertekardiogram, måling av blodtrykk og evt blodprøver
oUltralydundersøkelse av hjertet (Ekko-dopplerundersøkelse).
oBelastningstest på ergometersykkel
o24 – 72 timers hjerterytmeregistrering.
o24 timers blodtrykksregistrering.